TandlægeVikar

Tillid ' Forretningsforståelse ' Netværk
Tandlæge Birgitte Bruhn
ANSVAR FOR 

KLINIKKENS DAGLIGE DRIFT1-3 MÅNEDERS VARIGHED

20-30 STOLETIMER UGENTLIG

PRIMÆRT I STORKØBENHAVN
TANDLÆGE VIKARIAT

TILPASSET KLINIKKENS BEHOV

VED FX SYGDOM, BARSEL, 

LÆNGERE FERIE

ELLER I FORBINDELSE MED 

KLINIK AFHÆNDELSE
KERNEVÆRDIER

RELATION OG TRYGHED

ANSVARLIGHED OG

EFFEKTIVITET